A k v a r e l l e j a   j a   s u r r e a l i s m i a   s y s m ä l ä i s i t t ä i n


 

 

AKVARELLIT

SURREALISMI

PALAUTE

YHTEYSTIEDOT

kuvapolku8@gmail.com

Akvarelli 13
Akvarelli 1-18

Akvarelli 19-36

Öljyväri

Pastelli

Sekatekniikka

Elämästä

Etsinnästä

Sodasta

*"Politiikasta"

© Kari Tolvanen